ติดต่อเรา

บริษัท ชูไอ จำกัด
55 /132 หมู่ 15 ตำบลบางครู
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์
คุณกิตติยา 092-4514616
คุณพิกุลทอง 086-571-3837